Lars Larsson

Kopparfly 202

SE 382 90 Örsjö

070 307 87 50

info@larslarsson.net

© 2019 Lars Larsson Konstsmide

Född 1950

Egen verksamhet sedan 78

Praktik och samarbete med flera internationellt kända konstnärer och formgivare 72–78

Mästarbrev konstsmidesyrket 75

Gesällbrev konstsmidesyrket 69

Stenebyskolan 65–69

Tidigare engagemang:

Utsmyckningar

Sakrala arbeten

Utbildning & Stipendier

Utställningar