Född 1950

Egen verksamhet sedan 78

Praktik och samarbete med flera internationellt kända konstnärer och formgivare 72–78

Mästarbrev konstsmidesyrket 75

Gesällbrev konstsmidesyrket 69

Stenebyskolan 65–69

Tidigare engagemang:

Utsmyckningar

Sakrala arbeten

Utbildning & Stipendier

Utställningar

Lars Larsson

Kopparfly 202

SE 382 90 Örsjö

070 307 87 50

info@larslarsson.net

© 2019 Lars Larsson Konstsmide