Född 1950

Egen verksamhet sedan 78

Praktik och samarbete med flera internationellt kända konstnärer och formgivare 72–78

Mästarbrev konstsmidesyrket 75

Gesällbrev konstsmidesyrket 69

Stenebyskolan 65–69

Tidigare engagemang:

Utsmyckningar

Sakrala arbeten

Utbildning & Stipendier

Utställningar